Silent2spoken Program

Silent2spoken Program, Program pertuturan Bahasa Inggeris. Pasti boleh bertutur dalam masa 12 jam sahaja.

Leave a Reply