Program Holistic Scorer 2K20

Program Holistic Scorer 2K20

Program Holistic Scorer ini merupakan satu program bimbingan lengkap yang direka khas untuk membantu pelajar meningkatkan prestasi pencapaian akademik dan kemahiran kendiri secara holistik.

Program ini dikendalikan oleh 2SyenHost yang dikuasakan oleh LAHAzone Education dan PBME Education.

Setakat bulan September 2019 sahaja, kami telah mengadakan lebih daripada 200 bengkel peningkatan akademik dan sahsiah diri serta kem cuti sekolah.

Bertepatan dengan kepercayaan kami, kami ingin berkongsi pengetahuan dan kemahiran dalam meningkatkan kualiti pembelajaran yang holistik kepada lebih ramai pelajar.

Ini kerana generasi muda ini yang bakal meneruskan dan mengembangkan tahap ketamadunan negara di masa hadapan kelak.

Galeri Program