Program Hammers

PROGRAM HAMMERS

Kami juga menawarkan Program Genius sebagai kelas bimbingan utama di samping bengkel dan seminar seminar Program Hammer dan Program Berfikir Aras Tinggi dan Penyelesaian Masalah.

Program Genius ialah Program Bimbingan Holistik yang menekankan penguasaan akademik secara menyeluruh. Setiap pelajar dipantau prestasi pelajaran mereka melalui rancangan pelajaran harian. Setiap program dijalankan selama 2 jam.

Program dan seminar yang kami adakan dibahagikan kepada Program Hammer dan Program Berfikir Aras Tinggi dan Penyelesaian Masalah.

Program Hammer kami istimewa untuk semua peringkat iaitu:

 • Sekolah Rendah :
  • Tahap 1 :Tahun 1, 2, dan 3
  • UPSR: Tahun 4, 5 dan 6
 • Sekolah Menengah:
  • PT3 : Tingkatan 1, 2 dan 3
  • SPM : Tingkatan 4 dan 5

Subjek yang ditawarkan:

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Arab
 4. Matematik
 5. Sains
 6. Sejarah
 7. Geografi
 8. Ekonomi
 9. Perniagaan
Hammers Program
Hammer Program

#PROJEKSKORA2K19

1⃣ Apakah #PROJEKSKORA2K19🤔

#PROJEKSKORA2K19 mempunyai misi untuk membantu melonjakkan prestasi para pelajar di seluruh Malaysia. Di LAHAzone Education, program #PROJEKSKORA2K19 dilaksanakan melalui Program Hammers.

2⃣ Apakah Program Hammers🤔

Program Hammers direka khas untuk membantu memperkukuhkan ASAS pemahaman para pelajar bagi sesuatu subjek selari dengan misi #PROJEKSKORA2K19 .
Matlamat utama Program Hammers adalah untuk membimbing para pelajar meningkatkan penguasaan asas pengetahuan bagi subjek-subjek yang ditawarkan agar para pelajar lebih cemerlang dalam peperiksaan.

3⃣ Bagaimana Program Hammers dijalankan🤔

Program ini diadakan dalam bentuk bengkel melalui dua metod iaitu secara face-to-face atau virtual.
👉Bengkel Hammer  Face-to-Face diadakan di HQ LAHAzone. Para pelajar boleh hadir mengikut jadual yang ditetapkan. Setiap sesi hanya akan dibuka untuk 25 orang sahaja.
👉 Bengkel Hammer Virtual akan diadakan secara ONLINE melalui   aplikasi zoom.us mengikut jadual yang telah ditetapkan ( boleh rujuk page FB & Instagram LahaZone). Setiap sesi virtual hanya akan dibuka kepada 10 orang sahaja.

4⃣ Apakah subjek-subjek yang ditawarkan🤔

Program Hammers menawarkan subjek-subjek PENTING mengikut level iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah.
👉 Untuk para pelajar sekolah rendah, kami menawarkan subjek-subjek berkaitan peperiksaan UPSR, UPSRA / PSRA, UPKK yang mana terbuka kepada pelajar tahun 4 sehingga tahun 6
👉 Untuk para pelajar sekolah menengah program ini menawarkan subjek-subjek Penting bagi peperiksaan PT3 (Tingkatan 1 -3) yang dan juga peperiksaan SPM (Tingkatan 4 – 5)

5⃣ Berapakah Bayaran yang dikenakan bagi program Hammers🤔💶

Setiap sesi Program Hammer yang berlangsung selama 1 jam 30 minit dikenakan yuran sebanyak RM25 sahaja.

ENGLISH HAMMER

BAHASA MELAYU HAMMER

ENGLISH HAMMER

MATH HAMMER

SCIENCE HAMMER

BAHASA MELAYU HAMMER

ENGLISH HAMMER

ARABIC HAMMER

MATH HAMMER

SCIENCE HAMMER

GEOGRAFI HAMMER

SEJARAH HAMMER

BAHASA MELAYU HAMMER

ENGLISH HAMMER

MATH HAMMER

SCIENCE HAMMER

SEJARAH HAMMER

EKONOMI HAMMER

PERNIAGAAN HAMMER